Đưa Nhịp điệu của TikTok vào cuộc sống ở Indonesia!

TikTok đồng nghÄ©a vá»›i âm nhạc đối vá»›i nhiều người. Nó Ä‘ã biến đổi ngành công nghiệp âm nhạc, thay đổi cách các nghệ sÄ© phát hành âm nhạc và tÆ°Æ¡ng tác vá»›i khán giả của họ - má»™t cá»™ng đồng toàn cầu gồm hÆ¡n má»™t tá»· người Ä‘am mê âm nhạc. Vá»›i việc giá»›i thiệu TikTok Music ở Indonesia, dịch vụ má»›i nhất của chúng tôi để phát trá»±c tuyến phiên bản hoàn chỉnh của các bản nhạc được phát hiện, chúng tôi Ä‘ang nâng trải nghiệm nghe lên má»™t tầm cao hoàn toàn má»›i. Đây là má»™t ká»· nguyên thú vị đối vá»›i những người Ä‘am mê âm nhạc và tất cả đều nhờ vào Ä‘á»™i ngÅ© đầy nhiệt huyết đằng sau nền tảng này. Chúng tôi Ä‘ã có cÆ¡ há»™i trò chuyện vá»›i Tricia, Gale và Matthew tại văn phòng TikTok ở Jakarta, những người Ä‘ã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về ná»— lá»±c sáng tạo của họ trong việc biến TikTok Music trở thành má»™t nền tảng sáng tạo và hấp dẫn.

Instagram Video Download

Tricia Dizon, Giám đốc Tập Ä‘oàn TikTok Music tại Đông Nam Á nhận xét: "Nó được tích hợp vá»›i TikTok, vì vậy khi má»™t người Ä‘am mê âm nhạc tìm thấy má»™t bài hát mà họ yêu thích trong video, họ chỉ cần nhấp vào nút và ngay lập tức được Ä‘Æ°a đến TikTok Music để nghe toàn bá»™ bản nhạc. Điều này mang lại trải nghiệm khám phá âm nhạc thú vị và liền mạch.

Đội ngÅ© đằng sau sá»± phát triển của TikTok Music cÅ©ng mở rá»™ng và Ä‘a dạng nhÆ° thÆ° viện bài hát phong phú của nền tảng. Trong khi má»™t số thành viên có nền tảng tập trung vào công nghệ thì nhiều thành viên khác lại có bề dày lịch sá»­ và mối quan hệ sâu sắc trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Gale Dewo, Trưởng nhóm Điều hành Sản phẩm và Kinh doanh trong nhóm, chia sẻ: "TikTok Music nổi bật so vá»›i các nền tảng âm nhạc khác do có nhiều quan Ä‘iểm Ä‘á»™c Ä‘áo Ä‘a dạng liên quan đến quá trình phát triển của nó. Tôi thúc đẩy các phiên Ä‘á»™ng não mở trong nhóm của chúng tôi để nuôi dưỡng những người xuất sắc nhất Ngoài ra, chúng tôi tích cá»±c kiểm tra các dịch vụ âm nhạc khác và tham gia vào các sá»± kiện ngoại tuyến để hiểu rõ hÆ¡n về những gì hiệu quả và những gì cần cải thiện.

Bầu không khí hợp tác cởi mở và ham học hỏi này cho phép nhóm vượt ra khỏi các hoạt Ä‘á»™ng truyền thống trong ngành, cho phép họ đổi má»›i và khác biệt vá»›i cách làm việc thông thường.

Dewo nêu bật má»™t tính năng chính tạo nên sá»± khác biệt của TikTok Music: "Giao diện người dùng của chúng tôi nổi bật so vá»›i các dịch vụ phát nhạc trá»±c tuyến khác. Đó là má»™t trải nghiệm tinh túy của TikTok – người dùng có thể vuốt lên để khám phá nhiều bài hát phù hợp vá»›i sở thích của họ và họ có khả năng thích và nhận xét về các bài hát của nghệ sÄ© yêu thích của họ. Nền tảng này được thiết kế chú trọng đến sá»± tÆ°Æ¡ng tác xã há»™i. Trên thá»±c tế, không có gì lạ khi các nhạc sÄ© phản hồi trá»±c tiếp, kết nối vá»›i người hâm má»™ của họ!

Matthew Tanaya, người giám sát ChÆ°Æ¡ng trình quảng bá nghệ sÄ© ở Indonesia, nhận xét: "TikTok Ä‘ã cách mạng hóa cách mọi người tìm thấy âm nhạc má»›i. Vá»›i kinh nghiệm trá»±c tiếp trong việc há»— trợ các nghệ sÄ© mở rá»™ng phạm vi tiếp cận của họ trên nền tảng, tôi hiểu tầm quan trọng của việc giúp âm nhạc của họ dá»… dàng tiếp cận. Khi người dùng tìm thấy má»™t bài hát mà họ yêu thích trên TikTok, họ thường muốn phát lại nó nhiều lần. Vá»›i TikTok Music hiện Ä‘ã có trong ảnh, nó cung cấp má»™t nền tảng phát trá»±c tuyến nÆ¡i mọi người có thể tìm thấy ngay lập tức và thưởng thức trọn vẹn các bài hát yêu thích má»›i tìm thấy của họ.

Ngoài Indonesia, TikTok Music cÅ©ng Ä‘ã ra mắt tại Singapore, Mexico, Australia và Brazil, nuôi dưỡng tham vọng mở rá»™ng sang nhiều quốc gia khác. Đồng tình vá»›i quan Ä‘iểm của Dewo, Tanaya nhấn mạnh rằng chỉ có thể đạt được sá»± tăng trưởng nhÆ° vậy nếu có má»™t Ä‘á»™i ngÅ© hiểu sâu sắc sở thích âm nhạc của người dùng TikTok và cam kết thu hẹp khoảng cách giữa họ và âm nhạc mà họ tìm kiếm má»™t cách hiệu quả.

Má»™t thành viên trong nhóm giải thích: “Nhóm Ä‘a dạng của chúng tôi bao gồm các biên tập viên, lập trình viên, chuyên gia thÆ° viện và chuyên gia quan hệ nhãn hiệu, tất cả đều cá»™ng tác để hiểu trá»±c quan mong muốn của khán giả (không có ý định chÆ¡i chữ)”. Họ Ä‘ã thá»­ nghiệm nhiều cách tiếp cận khác nhau để Ä‘Æ°a ra các chÆ°Æ¡ng trình hấp dẫn và quảng bá hiệu quả các nghệ sÄ© đến vá»›i khán giả lý tưởng của họ – và Ä‘ây má»›i chỉ là khởi đầu cho hành trình của họ.

Tanaya, Dewo và Dizon nhất trí đồng ý rằng đối vá»›i bất kỳ ai mong muốn trở thành thành viên của nhóm TikTok Music, việc sở hữu khả năng sáng tạo và niềm Ä‘am mê đạt đến những tầm cao má»›i là Ä‘iều cần thiết. Dizon nhận xét: "Do tính chất phát triển nhanh chóng của ngành chúng tôi, những thay đổi diá»…n ra nhanh chóng. Luôn có không gian cho những ý tưởng đổi má»›i. Tại TikTok, chúng tôi không bắt đầu vá»›i những giá»›i hạn.

Dewo đồng tình, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính linh hoạt: "Duy trì tÆ° duy cởi mở là rất quan trọng. Tránh hạn chế ý tưởng của bạn ngay từ đầu. Tại Ä‘ây, chúng tôi cung cấp má»™t môi trường nÆ¡i các khái niệm đầy tham vọng và táo bạo có thể thá»±c sá»± phát triển."

Bạn có được truyền cảm hứng từ ý tưởng chuyển đổi ngành công nghiệp âm nhạc bằng má»™t nền tảng sáng tạo không? Kiểm tra các vai trò có sẵn trong nhóm của chúng tôi ở Ä‘ây.


4.5 / 5 ( 50 votes )

Để lại một bình luận